Βιομηχανικό χαρτί 2x3kg A
Βιομηχανικό χαρτί 2x3kg A

Βιομηχανικό χαρτί 2x3kg A

Κίτρινο – Λευκό